Danh mục phụ tùng

Phụ tùng Bộ Công Tác

Bu lông khóa răng gầu máy đào Hitachi ZX210(LC)

rating
Liên hệ

Bu lông khóa răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng. - Khoảng…

Răng gầu máy đào Hitachi ZX210(LC)

rating
Liên hệ

Răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng. - Khoảng thời gian…

Răng gầu máy đào Hitachi ZX470(LC)H

rating
Liên hệ

Răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng. - Khoảng thời gian…

Răng gầu máy đào Hitachi ZX350LC

rating
Liên hệ

Răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng. - Khoảng thời gian…

Răng gầu máy đào Hitachi ZX240LC

rating
Liên hệ

Răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng. - Khoảng thời gian…

Răng gầu máy đào Hitachi ZX240LC

rating
Liên hệ

Răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng. - Khoảng thời gian…

Chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi ZX210(LC)

rating
Liên hệ

Chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng. - Khoảng…

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi ZX470(LC)H

rating
Liên hệ

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng.…

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi ZX350LC

rating
Liên hệ

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và dễ dàng.…

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi ZX240LC

rating
Liên hệ

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi ZX240LC được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và…

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi ZX240LC

rating
Liên hệ

Bu lông và chốt giữ răng gầu máy đào Hitachi ZX240LC được làm từ kim loại cao cấp đảm bảo tuổi thọ cao giảm khoảng thời gian thay thế. An toàn nhờ thiết kế đầu nhọn, bộ điều hợp và khóa không cần búa. - Tuổi thọ dài hơn. - Thay thế đầu tip an toàn và…

Bạc gầu

rating
Liên hệ

Bạc gầu cho máy đào được tạo phôi bằng phương pháp dập, giúp các hạt thép nhỏ, liên kết tốt, chịu tải trọng lớn và chịu mài mòn cao. Rãnh mỡ kép tăng lượng mỡ bôi trơn, làm giảm ma sát giữa các bề mặt giữa ắc và bạc.

Hiển thị 1 đến 12 của 23 (2 trang)
0906702060