Danh mục phụ tùng

Phụ tùng khác

Dây đai điều hòa chữ V cho máy đào Hitachi ZX210(LC) /ZX210W

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX210(LC), ZX210W.

Dây đai điều hòa chữ V cho máy đào Hitachi ZX130LC /ZX160

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX130LC, ZX160.

Dây đai điều hòa chữ V cho máy đào Hitachi ZX160LC /ZX180LC

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX160LC, ZX180LC.

Dây đai điều hòa chữ V cho máy đào Hitachi ZX470(LC)H /ZX670

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX470(LC)H, ZX670, ZX870LC(H).

Dây đai điều hòa chữ V cho máy đào Hitachi ZX350LC

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX350LC.

Dây đai điều hòa chữ V cho máy đào Hitachi ZX210 /ZX210LC

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX210, ZX210LC.

Dây đai điều hòa chữ V cho máy đào Hitachi ZX170W /ZX190W

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX170W, ZX190W, ZX210(LC)H, ZX210W.

Dây đai quạt chữ V cho máy đào Hitachi ZX170W

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX170W.

Dây đai quạt chữ V cho máy đào Hitachi ZX170W /ZX190W

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX170W, ZX190W, ZX210(LC)H, ZX210W.

Dây đai quạt chữ V cho máy đào Hitachi ZX70(LC)

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX70(LC).

Dây đai quạt chữ V cho máy đào Hitachi ZX140W

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX140W.

Dây đai quạt chữ V cho máy đào Hitachi ZX450(LC) /ZX470LCH

rating
Liên hệ

Dây đai quạt chữ V được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho máy đào Hitachi, àm từ cao su chất lượng tốt nhất, có khả năng chống dầu, nhiệt và mài mòn. Phù hợp cho các Model: ZX450(LC), ZX470LCH, ZX670, ZX870(LC), ZX870LCH).

Hiển thị 1 đến 12 của 28 (3 trang)
0906702060